26 82 39 18

Forretningsbetingelser

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser.

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser i DKK eks. moms.

Betalingsfrist: 8 dage

På weekend og helligdage kommer et tillæg på 100% oveni prisen.

Ved kurser, salgstræning, 360⁰ gennemgang og 360⁰ gennemgang light er transport inklusiv i prisen i følgende kommuner:

  • Helsingør Kommune
  • Fredensborg Kommune
  • Hillerød Kommune
  • Gribskov Kommune

Kørsel i resten af landet afregnes efter Statens takst + 300 kroner eks. moms per påbegyndte halve time. Hertil kommer bro, eventuelt hotel m.m.

Kørsel ved brug af klippekort faktureres efter Statens takst + medgåede tidsforbrug, der trækkes fra klippekortet.

Aflysninger

For kurser, salgstræning, 360⁰ gennemgang og 360⁰ gennemgang light gælder følgende:

Aflyses senere end 28 dage før aktiviteten skal finde sted, faktureres 50% af beløbet.

Aflyses senere end 14 dage før aktiviteten skal finde sted, faktureres 100% af beløbet.

For aflysninger af opgaver, møder m.m. udført gennem klippekort gælder følgende:

Du kan ændre tider for aftaler frem til 24 hverdagstimer før aktiviteten skal finde sted. Aflyser du senere, fakturerer jeg 100% af den reserverede tid + den tid, jeg har sat af til transport.

Særligt ved klippekort

Klippekort betales, før jeg begynder på opgaven.

Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed og kan bruges til flere medarbejdere i samme virksomhed.

Kortet kan ikke overdrages eller sælges til andre.

Ubrugte klip refunderes ikke.

Klippekortet kan bruges til ydelser og konsulenthjælp efter behov.

Gælder 1 år, fra den dag du betaler fakturaen.

Minimums tid pr. gang er 15 minutter.

Arbejdstiden inkluderer: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, skriveproces, planlægning, mailkorrespondance, administration m.m.

Ved henvendelse svarer jeg så hurtigt som muligt og indenfor 48 hverdagstimer

Ansvar

Jeg kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af mit arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at du og dit personale yder jeres bedste.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder salg eller flere kunder i din forretning.

HAR DU SPØRGSMÅL?